8630 M Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Tijana Radenković


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8630 M


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu, dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, počítačová grafika, 2D animácia, obrazová tvorba, základy fotografovania

2. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 2, dejiny výtvarnej kultúry 2, výtvarná príprava 2, 2D animácia 2, 3D animácia, obrazová tvorba 2

3. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 3 dejiny výtvarnej kultúry 3, 2D animácia 3, 3D animácia 2, obrazová tvorba 3, videotvorba, zvuková skladba, typografia

4. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 4 dejiny výtvarnej kultúry 4, 2D animácia 4, 3D animácia 3, obrazová tvorba 4, videotvorba 2, zvuková skladba 2, webdizajn


ABSOLVENT/-ka dokáže klientom poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach animovanej tvorby, videa a voľného umenia:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, MAĽBA, MODELOVANIE, TVORBA REKVIZÍT, 2D A 3D ANIMÁCIA, TVORBA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA A FOTOGRAFIE, TVORBA REKLAMNÝCH SPOTOV, VIZUÁLOV PRE TELEVÍZNU GRAFIKU – ZNELKU A JINGLE, TVORBA BANNEROV A ANIMOVANÝCH PRVKOV V INTERNETOVOM A HERNOM PROSTREDÍ, TVORBA VIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH EFEKTOV, TVORBA SCENÁROV A STORYBOARDOV.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

TELEVÍZIA, FILM, MÉDIA, HERNÝ PRIEMYSEL, GRAFICKÉ ŠTÚDIA, REKLAMNÉ A KREATÍVNE AGENTÚRY, KREATÍVNE ODDELENIA FIRIEM, FREELANCE KREATÍVNE SLUŽBY, PRODUKCIA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, film, architektúru, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.