ANIMÁCIA

a Animovaná tvorba

Študentské práce

ANIMÁCIA

Ultimate Total Petal Super Beatdown Gameplay GJ+ Incubation Phase
Ultimate Total Petal Super Beatdown, herný prototyp, Škola dizajnu 2023
REVOLUCIA ´89, r. Andrej Pecník, Škola dizajnu
Nešťastník / absolventská práca / Natália Zabáková / 3. roč. / kombinovaný film
Špagety / pixilácia / Matúš Rosa / 2. roč. / krátky film
Príšerky / absolventská práca / Adela Cuninková / 3. roč. / kreslená animácia
MESIAC FOTOGRAFIE, cvičenie študentov filmu a animácie na Škole dizajnu, 2018
Škola dizajnu, Deň otvorených dverí 2018
METANOL, spoločná animácia, 1. roč., plastelínová animácia
Amy Táňa Maláchová, II AT, animátorské cvičenia, Škola dizajnu
Andrej Pecník, II AT, vizuálne efekty, Škola dizajnu
Filip Buchta, I AT, animátorské cvičenie, stop motion, Škola dizajnu
Kamila Urmaničová a Klaudia Tepalová, I A, piesková animácia, Mačka, Škola dizajnu
Monitor, spoločná práca, I a II AT, vizuálne efekty, Škola dizajnu
Ospravedlnenka, spoločná práca, I a II AT, vizuálne efekty, Škola dizajnu