Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS.


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8637 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

V rámci odboru Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika, ktorý zjednodušene nazývame Filmová tvorba, vykonávame tvorivú činnosť v oblasti audiovizuálnej tvorby a orientujeme sa v profesionálnom svete filmu, televízie a médií. Máme profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník, skúsenosti z tvorby rozličných filmových produktov a autorskej tvorby, vieme používať filmovú, televíznu, fotografickú a zvukovú techniku. Pohybujeme sa v oblasti tvorby a postprodukcie krátkych filmov, videí, reklamných spotov alebo akéhokoľvek audiovizuálneho diela, tvorby scenárov a storyboardov. Disponujeme znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, kamery, zvuku, strihu, obrazových techník, dramaturgie, scenáristiky, produkcie a filmovej výroby. Sme oboznámení s tvorbou a problematikou PR, etiky v masmédiách, reklamy, marketingu a vieme pracovať samostatne aj tímovo vo filmovom a televíznom štábe.


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu a audiovizuálnych médií, obrazová tvorba, dramaturgia, scenáristika, réžia, počítačová grafika - virtuálna grafika, výtvarná príprava, základy fotografovania

2. ROČNÍK: praktické cvičenia, dejiny výtvarnej kultúry 2, dejiny filmu a audiovizuálnych médií 2, obrazová tvorba 2, dramaturgia, scenáristika, réžia 2, typografia, počítačová grafika - virtuálna grafika 2, výtvarná príprava 2, zvuková skladba

3. ROČNÍK: praktické cvičenia 2, základy animácie, produkcia v kreatívnom priemysle, dejiny výtvarnej kultúry 3, dejiny filmu a audiovizuálnych médií 3, obrazová tvorba 3, dramaturgia, scenáristika, réžia 3, typografia 2, počítačová grafika - virtuálna grafika 3, zvuková skladba 2

4. ROČNÍK: reklama a marketingová komunikácia, webdizajn, praktické cvičenia 3, produkcia v kreatívnom priemysle 2, dejiny výtvarnej kultúry 4, dejiny filmu a audiovizuálnych médií 4, obrazová tvorba 4, dramaturgia, scenáristika, réžia 4, počítačová grafika - virtuálna grafika 4, zvuková skladba 3


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach filmovej a televíznej tvorby, videa, voľného umenia, produkcie a postprodukcie statického aj pohyblivého obrazu a zvuku:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, 2D A 3D POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMÁCIA, KAMERA, ZVUK, STRIH, RÉŽIA, TVORBA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO A MULTIMEDIÁLNEHO DIELA A FOTOGRAFIE, TVORBA REKLAMNÝCH SPOTOV, TELEVÍZEJ GRAFIKY – ZNELKY A JINGLE, TVORBA 2D A 3D STATICKÝCH A POHYBLIVÝCH PRVKOV V INTERNETOVOM A HERNOM PROSTREDÍ, TVORBA VIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH EFEKTOV, TVORBA SCENÁROV A STORYBOARDOV.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

FILMOVÁ, TELEVÍZNA A REKLAMNÁ TVORBA A VÝROBA, KREATÍVNE, REKLAMNÉ, MARKETINGOVÉ ŠTÚDIA, ART DIRECTION, FILMOVÉ ŠTÁBY, AUDIOVIZUÁLNE MÉDIA, REDAKCIE INTERNETOVÝCH MÉDIÍ, FILMOVÝ, TELEVÍZNY A HUDOBNÝ PRIEMYSEL, KAMERAMANSKÉ A POSTPRODUKČNÉ SLUŽBY

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na film, televíziu, reklamu, dizajn, umenie, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.