OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave