Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler


Odborný profil absolventa

Nový odbor "8259 M animovaná tvorba" otvárame v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie skúšky budú v marci 2019.

Viac informácií zverejníme čoskoro.


Študenti a absolventi odboru