Dizajn interéru

vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová


Odborný profil absolventa

Nový odbor "8299 M dizajn interiéru" otvárame v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie skúšky budú v marci 2019.

Viac informácií zverejníme čoskoro.


Študenti a absolventi odboru