Dizajn interiéru

vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová


Odborný profil absolventa

Nový odbor "8299 M dizajn interiéru" otvárame v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie skúšky budú v marci 2019.

Viac informácií zverejníme čoskoro.


Študenti a absolventi odboru