Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler


Odborný profil absolventa

Nový odbor "8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika" otvárame v školskom roku 2019/2020.

Prijímacie skúšky budú v marci 2019.

Viac informácií zverejníme čoskoro.


Študenti a absolventi odboru