Vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu / Prijímačky - 22. 8. 2019

ŠKOLA DIZAJNU___________viac ako 20 rokov skúseností________spolupráce so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+_____________________________spolupráce so zamestnávateľmi, odborná prax a pracovné stáže už počas štúdia ____________individuálny prístup a priateľská atmosféra____________vynikajúci pedagógovia____tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav________pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia___ vlastná galéria súčasného umenia priamo v budove školy___________podpora mimoškolských študentských projektov__________pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí, diskusií a workshopov so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi________


ODBORY:

FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
ANIMOVANÁ TVORBA
FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia
INTERIÉROVÝ DIZAJN
ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ


TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 22. AUGUST 2019


PRIHLÁŠKU treba doručiť poštou do 20. 8. 2019, alebo osobne do 21. 8. 2019 na adresu: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.


PRIJÍMACIA SKÚŠKA pozostáva z týchto častí:
1. Test všeobecného prehľadu
2. Hodnotenie portfólia (domácich prác)
3. Osobný pohovor s uchádzačomVYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. VOŠ je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Absolvent VOŠ je kreatívny profesionál s výborným prehľadom, znalosťami a praktickými skúsenosťami vo svojom odbore, schopný uplatniť sa na Slovensku i v zahraničí.

INFO: +421 918 776 114

Prílohy na stiahnutie: Prihláška ↓Čo sa v Škole dizajnu naučíte ↓O Škole dizajnu

PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava6.doc INFO_Čo_sa_u_nás_naučíte.pdf INFO_Škola_dizajnu.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.