O projekte EPAS

Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 15 škôl z celej SR, z toho iba dve z Bratislavy.

Vzdelávací program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Program je zameraný na žiačky a žiakov všetkých typov stredných škôl a jeho cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.

Program umožní žiakom získať priamu skúsenosť s európskym občianstvom a pomôže im pochopiť jeho význam pre každodenný život. V úvodnej časti EPAS vytvoríme na našej škole tím junior ambasádorov (5 – 10 žiakov), ktorí budú pod vedením senior ambasádorov (Mgr. R. Balko, Mgr. M. Mečár) realizovať rôzne aktivity súvisiace s rozvojom európskeho povedomia tak, aby na konci školského roka škola mohla získať oficiálny certifikát EPAS. Viac informácií nájdete tu: http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.html http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/

.
.
.
.