Living memory o. z. na Škole dizajnu: prezentácia na tému ŠtB

Prezentácia a diskusia na tému: Štátna bezpečnosť (ŠtB)


Spolupráca s Living memory o. z. pokračuje:

V utorok 28. novembra 2017 sa pre žiakov 2. ročníka uskutočnila tematická prednáška spojená s diskusiou na tému ŠtB. Cieľom bolo interaktívnou formou sprostredkovať žiakom, vznik a úlohy ŠtB v bývalom Československu. Na základe historických fotografií a dokumentov p. M. Slávik vysvetlil žiakom dôvody vzniku ŠtB, zoznámil ich s organizačnou štruktúrou tejto organizácie a priblížil úlohy, ktoré plnila v bývalom Československu. Väčšia časť prednášky bola venovaná metódam práce ŠtB (sledovanie, odpočúvanie, využívanie agentov…) Zaujímavou bola aj pasáž o úlohe ŠtB v nespravodlivých politických procesoch v 50-tych rokoch. Prednáška vhodne doplnila aj preberané učivo z predmetu OBN – politický režim.

V diskusii, ktorá bola akýmsi mostom medzi históriou a súčasnosťou, mali žiaci možnosť vyjadriť sa k aktuálnym problémom súvisiacim najmä s narastajúcim extrémizmom medzi mladými ľuďmi, migráciou, ale aj k výhodám demokracie slobodne sa vyjadrovať, právu voliť... Za ich aktívny prístup a záujem im patrí poďakovanie nielen od vyučujúceho, ale aj od OZ Living memory, ktoré určite niekedy v budúcnosti opäť radi privítame na našej škole.

Aj tieto formy vyučovania majú svoje miesto vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole a výrazne prispievajú k rozvoju kritického myslenia žiakov.

Mgr. Roman Balko

Viac o Living memory: http://www.livingmemory.sk/

.
.
.
.
.
.