Create_Combine_Cooperate, ERASMUS+ mobility Školy dizajnu 2020/2021

​Zahraničné pobyty umožňujú našim študentom, ale aj pedagógom získať nové vedomosti a zručnosti a osvojiť si nové postupy, ktoré sa už osvedčili v praxi u našich zahraničných partnerov.

V roku 2020 sme pre svojich študentov a študentky pripravili projekt mobility Erasmus+ s názvom Create Combine Cooperate. Nádejní dizajnéri a dizajnérky zo ŠKOLY DIZAJNU absolvujú študijné pobyty v Estónsku na Kuressaare Ametikool a v slovinskej škole Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
V Estónsku sa naučia pracovať s 3D tlačou a v slovinskej škole si budú rozvíjať zručnosti v technike sieťotlače, pričom ich budú sprevádzať aj naši pedagógovia, ktorých úlohou bude priniesť know-how zo zahraničia na Slovensko a následne aplikovať osvedčené postupy a techniky vo vyučovaní v Škole dizajnu.
Projekt Create Combine Cooperate je zameraný na zlepšenie kompetencií v oblasti tlačiarenských techník. V Slovinsku naše študentky a študenti spoznávajú tamojšiu mestskú krajinu a vizuálne motívy z nej prostredníctvom sieťotlače aplikujú na second hand textil. Ide o interdisiplinárnu aktvitu, v ktorej sa prepájajú sféry grafického a odevného dizajnu, histórie, geografie a ekológie.

Študijný pobyt v Estónsku je zameraný na komplexné zvládnutie techniky 3D tlače so zameraním na prácu s recyklovaným a biologicky odbúrateľným materiálom. Tematickou inšpiráciou pre dizajn autorských produktov sú prvky tradičnej ľudovej kultúry Estónska a Slovenska.

Pridanou hodnotou oboch mobilít je budovanie medzinárodných kontaktov, vzájomné spoznávanie kultúr a krajín, zlepšovanie komunikačných zručností v cudzom jazyku a v neposlednom rade vznik nových vzťahov a priateľstiev všetkých zúčastnených študentov a pedagógov.

Študijný pobyt v Slovinsku absolvujú študenti a sprevádzajúci pedagóg v marci, do Estónska cestujeme v apríli.
_
Projekt medzinárodnej mobility je spolufinancovaný zo zdrojov programu Erasmus+ a Európskej únie.