Risk manažér/-ka & koordinátor/-ka projektov

​ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Risk manažér/-ka & koordinátor/-ka projekto na 1/2 úväzok.

Ponúkame prácu v priateľskom kolektíve strednej umeleckej školy, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk

Náplň práce: koordinácia risk manažmentu školy, školskej rady a študentskej rady, poradca zriaďovateľa, príprava smernice pre DPS a funkčné vzdelávanie, príprava žiadostí pre akreditáciu.

Termín nástupu: 1. 5. 2023

Plat: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk