Učiteľ/-ka webdizajnu a informatiky

​ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky webdizajnu a informatiky na plný úväzok.

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve strednej umeleckej školy, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Hľadáme tvorivého a zodpovedného človeka so znalosťami z oblastí informačných technológií, počítačovej grafiky, tvorby a správy www stránok, ktorý je schopný vyučovať tvorbu webstránok a grafických vizuálov web stránok, a ktorý sa orientuje v prostredí Windows, balíku Office, prípadne pozná softvéry zo skupiny Adobe Creative Cloud, alebo má skúsenosti s webdizajnom.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk

Termín nástupu: september 2022

Plat: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk