Tím 17

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Oľga Paštéková / Študentky a študenti: Martin Neumahr, Nicol Mišáková, Sabina Letenayová, Tamara Pápežová, Zaira Lea Timkovičová, Karen Khoury, Michal Miroslav Mendel, Valéria Mareková, Kristína Pútecová


*** Čestné uznanie za jednoduchý, ale kreatívny prístup pri realizácii videa so silnou emóciou

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 17