Tím 24

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Martin Snopek, ArtD. / Študentky a študenti: Rebeka Barátová, Beáta Bartalošová, Sophia Tengeriová, Zoja Ella Hummelová, Halina Švastová, Noel Čaňo, Vanda Szabová, Michal Nemčík, Sarah Anissa Riginová, Nina Pistovčáková


*** Čestné uznanie za kreatívny nápad, aktuálnosť a silnú emóciu

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE