Tím 25

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Róbert Szegény / Študentky a študenti: Dominik Bezručka, Felix Blecha, Marta Ianchuk, Sabina Vlahová, Lucia Banská, Mariia Veronika Serhiichuk, Zuzana Vranková, Jerguš Čech, Kristína Pötheová, Tomáš Viktory


*** Čestné uznanie za jasnú a originálnu symbolickú ilustráciu idey

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 25