Tím 26

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Lukáš Šafář / Študentky a študenti: Jana Bučeková, Lucia Büngerová, Angelina Pangelová, Adam Michal Kamenský, Michaela Vraždová, Tadeáš Tichý, Alexandra Kmetónyová, Karolína Pavlíková, Viktoriia Zabaikina, Šimon Blaha

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 26