Tím 5

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Filip Horník / Študentky a študenti: Sára Kovačovičová, Simona Krumpálová, Peter Turner, Miriam Haverlíková, Adam Padáč, Nino Elias Pavlík, Šimon Hrabě, Katarína Učníková, Monika Vidová, Noeami Bondorová


*** 1. miesto ***
Na ocenenom študentskom návrhu bilbordu „Láska je silnejšia“ vyzdvihol Peter Ižo z MADE BY VACULIK jednoznačnosť a razantnosť sloganu, ktorý ponúka nádej, jasné stanovisko autorov a autoriek a pútavú vizualitu.

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE

>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 5, ver. a
MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 5, ver. b