Erasmus+ prihláška pre interiérový dizajnMilí študenti VOŠ a pedagógovia odboru Interiérový dizajn,

Súkromná škola umeleckého priemyslu sa úspešne zapojila do Programu EÚ pre vzdelávanie,odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+. V rámci schváleného projektu sa dvaja naši študenti Vyššieho odborného štúdia odboru Interiérový dizajn a jeden pedagóg môžu zúčastniť mobility na škole v Estónsku.

Týmto Vás pozývame, aby ste sa prihláškou (príloha výzvy) prihlásili najneskôr do 22.11.2019 do 23:59 do výberového konania, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28.11.2019 o 13:00 hod.

Prihlášku môžete poslať na e-mail: erasmusdesign@gmail.com alebo v papierovej podobe odovzdať na sekretariáte školy. K prihláške prosím pripojte váš motivačný list napísaný v anglickom jazyku vytvorený cez web: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cl/compose

Informácie o mobilitnom projekte:
KTO: dvaja študenti VOŠ a jeden pedagóg odboru Interiérový dizajn
KEDY: marec - apríl 2020
DĹŽKA POBYTU: trvanie stáže študentov je 32 dní vrátane cesty (30 dní pobytu a 2 dni cesta), trvanie stáže pedagóga je 16 dní vrátane cesty (14 dní pobytu a 2 dni cesta)

KAM: Škola Kuressaare Ametikool v meste Kuressaare na ostrove Saaremaa, Estónsko
ODBOR: Interiérový dizajn
Web školy: www.ametikool.ee

JAZYK: Angličtina na komunikatívnej úrovni
TÉMA: Príprava a spracovanie dát pre 3D tlač
CIEĽ: Získanie vedomostí a zručností v oblasti technológie 3D tlače
FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie a neveľké vreckové
ORGANIZAČNÉ NÁROKY: Študenti budú participovať na organizácii cesty, ubytovania, poistenia, jazykovej príprave, dokumentácii, naplnení bodov projektu, pravidlách bezpečnosti a pod.Tešíme sa na Váš záujem

temp_file_Mobilita_CCC_VOS-Výzva1.pdf
.
.
.
.