EXKURZIA: Výstava MAK - Design Lab vo Viedni

MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST, VIEDEŇ
6. MÁJ 2020

KAPACITA: 44 ŠTUDENTOV
CESTA, VSTUP NA VÝSTAVU A PROGRAM JE ZDARMA.

PRIHLASOVANIE: SEKRETARIÁT, ĽUBOŠ LEHOCKÝ – DO 5. DECEMBRA


Predbežný časový harmonogram:
08.00 – 10.00: cesta autobusom BA – Viedeň
10.00 – 14.00: komentovaná prehliadka výstavy v MAK a čas na obed / rozchod
14.00 – 15.30: cesta autobusom Viedeň – BA


O VÝSTAVE MAK DESIGN LAB

Dizajn je oveľa viac než len navrhovanie „vecí“: dizajn je postoj a spôsob, ako iniciovať zmeny, vďaka čomu sa nové riešenia stávajú mysliteľnými a hmatateľnými. Dizajn pomáha formovať náš svet a naše spolunažívanie, ako aj rozširovať možnosti ľudského konania a rozhodovania. Objekty, analógové aj digitálne, ktorými sa obklopujeme a ktoré vyrábame, nakupujeme, používame a zahadzujeme, ovplyvňujú nás i naše životné prostredie. O ich použití pritom rozhodujú naše spoločenské záujmy a naše postoje.

Na ploche približne 2 000 metrov štvorcových MAK DESIGN LAB demonštruje, akými rôznorodými spôsobmi môže dizajn prispievať k pozitívnym zmenám. Súčasné projekty dizajnérov, umelcov, architektov, programátorov, aktivistov a idealistov, ktoré reagujú na výzvy 21. storočia a vizualizujú problémy, poukazujú na alternatívy alebo ponúkajú riešenia, sú umiestnené v kontexte viacvrstvových súvislostí s historickými pozíciami zo zbierky MAK.

Viac ako 500 objektov, ale aj nástroje, vedecký výskum a technológie predstavujú alternatívne spôsoby nášho súčasného životného štýlu a ukazujú možné prístupy k trvalo udržateľnej transformácii našich výrobných metód, životných štýlov, návykov a systémov.

MAK DESIGN LAB pomocou predstavivosti, kreativity, hravého experimentovania a holistického pohľadu upriamuje našu pozornosť na dôsledky nášho súčasného životného štýlu, ale aj na to, čo inovatívne riešenia znamenajú pre každého z nás.

.
.