Žiadosť o vysvetlenie - nábytok

ziadost_o_vysvetlenie_nabytok.docx