ŠKOLA DIZAJNU je Súkromná škola umeleckého priemyslu

ŠKOLA DIZAJNU ostáva ŠKOLOU DIZAJNU, ale ...


Možno ste si to už všimli - od 1. septembra musíme podľa nového znenia zákona oficiálne používať nový názov.


Doposiaľ sme boli Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, odteraz sme SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU. To treba písať do oficiálnych žiadostí a na obálky, toto musí byť na našej pečiatke. Inak si nás ale môžete ďalej pamätať ako ŠKOLU DIZAJNU.


ŠKOLA DIZAJNU = Súkromná škola umeleckého priemyslu


↓logá na stiahnutie↓

ssusd-logo-color.pdf ssusd-logo-black.pdf ssusd-logo-white.pdf