Kúpna zmluva + prílohy, Odevný dizajn

​Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikacia predmetu kúpy a ceny_ARMO
- zoznam subdodávateľov

temp_file_KZ_ODEVNY_DIZAJN1.pdf Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__ARMO.pdf temp_file_Zoznam_subdodávateľov_1.pdf