Modernizácia školy - júl 2020

20.7.2020

​V Škole dizajnu pokračujeme na realizácii projektu s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými aktivitami sú

• rekonštrukcia budovy školy
• energetická efektívnosť budovy školy
• vybavenie odborných učební

Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

.
.
.
.
nivelačný náter, následne sa bude maľovať a potom ukladať PVC
nivelačný náter, následne sa bude maľovať a potom ukladať PVC
 nivelačný náter, následne sa bude maľovať a potom ukladať PVC
nivelačný náter, následne sa bude maľovať a potom ukladať PVC
priprava obkladu okolo umývadiel
priprava obkladu okolo umývadiel
priprava obkladu okolo umývadiel
priprava obkladu okolo umývadiel
začala sa príprava na novom vchode do školy vrátane bezbariérového prístupu
začala sa príprava na novom vchode do školy vrátane bezbariérového prístupu
začala sa príprava na novom vchode do školy
začala sa príprava na novom vchode do školy
vymenené okná na medziposchodiach
vymenené okná na medziposchodiach
vymenené okná na medziposchodiach
vymenené okná na medziposchodiach
úprava stien na chodbách
úprava stien na chodbách