Priebeh rekonštrukcie: 17. - 21. august 2020

Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými aktivitami sú • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy a • vybavenie odborných učební. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.​

*
Práce pokračujú dokončením fasády, odstraňovaním starých povrchov a finalizáciou podláh a stien na všetkých poschodiach

1. poschodie
1. poschodie
2. poschodie
2. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
príprava podlahy na nanesenie epoxidového povrchu
príprava podlahy na nanesenie epoxidového povrchu
nová dlažba na medziposchodiach
nová dlažba na medziposchodiach
odstraňovanie lešenia
odstraňovanie lešenia
vchod do budovy
vchod do budovy
.
.
.
.