Príloha č. 1 Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa – GD a PD

temp_file_Príloha_č._1_Vyhlásenie_potenciálneho_dodávateľa1.doc