Rekonštrukcia školy: 10. - 14. august 2020

​Práce pokračujú vonku aj vo vnútri. Finalizujeme fasádu, odstraňujeme starú dlažbu, steny aj podlahy pripravujeme na maľovanie a položenie nových povrchov.
*
Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými aktivitami sú • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy a • vybavenie odborných učební. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

práce na fasáde budovy
práce na fasáde budovy
výmena starej dlažby
výmena starej dlažby
úprava stien a podláh
úprava stien a podláh
maľovanie
maľovanie
.
.
.
.