Rekonštrukcia školy - jún 2020

14.7.2020

Triedy sú už pripravené na naliatie nivelačného poteru, potom sa začne maľovať smile. Fasáda je urobená už z troch strán!

Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými aktivitami sú • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy a • vybavenie odborných učební. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.​

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.