VÝSLEDKY TALENTOVIEK - 5.5.2021

5. 5. 2021


Prijímacia talentová skúška do 1. ročníka maturitného štúdia na Škole dizajnu pozostávala zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. hodnotenie portfólia vlastnej tvorby

Maximálny počet bodov, ktoré mohli uchádzači/-ky získať bol 50 bodov.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie talentovej skúšky je 18 bodov.

Tvorbu uchádzačov/-iek hodnotili odborné komisie zložené z pedagógov Školy dizajnu. Hodnotenie prebiehalo anonymne.


OFICIÁLNE ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY DIZAJNU O ÚŠPENOM ABSOLVOVANÍ TALENTOVEJ SKÚŠKY BUDE UCHÁDZAČOM/-KÁM DORUČENÉ POŠTOU DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát Školy dizajnu: +421 2 434 108 02

BLAHOŽELÁME ÚSPEŠNÝM UCHÁDZAČOM V PRVOM TERMÍNE TALENTOVIEK A TEŠÍME SA NA 2. TERMÍN: 12. 5. 2020

Kompletný zoznam uspešných uchádzačov z oboch kôl zverejníme od 12. 5. 2021