Výzva na predkladanie ponúk – fotka

Vyzva-na-predkladanie-ponuk_SSUP_fotka.pdf