Výzva na predkladanie ponúk – odevný dizajn

Vyzva-na-predkladanie-ponuk_SSUP_odevný_dizajn.pdf