Začiatok rekonštrukcie

​Práce v interiéri, odstraňovanie prvkov určených na výmenu.