Gabriel Kosmály - Štyri izby

Škola dizajnu
Ivanská cesta 21, Bratislava

9.1.2019, 11:00, 3. poschodie


Umelec - fotograf Gabriel Kosmály predstavil svoju tvorbu a hovoril o hraniciach médií (grafika, koláž, asambláž, digitálna montáž, fotografia), vzťahu idey, vizuálnej stránky diela a matérie i o svojej aktuálnej výstave v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave.
> web autora
> aktuálna výstava

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.