Juraj Bartoš

8.11.2019
10:40 hod
miestnosť 307


Podobne ako dnes mnohí vizuálni umelci, Juraj Bartoš pracuje progresívne – jeho tvorba má podobu otvoreného work in progress. Dlhodobo sleduje a opakovane sa vracia k svojim témam, zbiera v čase, ktorý však akoby sa mu zhmotňoval do akéhosi bezčasia, len veľmi ťažko vstrebateľného do Dejín fotografie. Bartoš nie je vývojový fotograf. Jeho tvorba sa nedatuje ľahko, pretože nestojí na uzavretých cykloch a solitérnych snímkach.
V prostredí domácej fotografie, kde je ešte vždy dôležitým pojmom fotogenickosť a ideálom zvečnenia vypointovaná solitérna snímka, je jedným z mála autorov, ktorého tvorba ponúka alternatívny fotografický program. Tým divákom, ktorí hľadajú klasicky pekné snímky, bude asi Bartoš málo. Avšak tým, ktorí vnímajú rozdiel medzi umením a vizuálnou kultúrou, mohla by Bartošova bytostne vizuálno-antropologická tvorba odhaliť úplne nový svet.

– Petra Hanáková


http://blog.jurajbartos.com/

.
.

Foto: Ľuboš Pilc
Foto: Ľuboš Pilc
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová
Foto: Karolína Korimová