Martina Ivičič - AutoCorrect

14.3.2019, 10:40, miestnosť 205

​Čo pre nás v súčasnosti znamenajú pojmy korektnosť a slušnosť? Ako môžu v dnešnej spoločnosti tieto základné sociálne elementy upevniť svoje nenahraditeľné miesto? Čo môžeme spraviť, aby naše názory neboli korigované automaticky (autocorrect), ako nám to ponúkajú aplikácie na smartfónoch, tabletoch a počítačoch? Prečo je čoraz problematickejšie vnímanie správ a informácií z masmédií bežným divákom a jeho (ne)schopnosť rozlišovať medzi korektnou informáciou, zavádzaním a podvedomou manipuláciou?
Umelkyňa, kurátorka, teoretička a organizátorka festivalu súčasného umenia DOM predstaví históriu festivalu a tému aktuálneho ročníka.
www.festivaldom.com

.
.