Michalina Rolnik - Grafický dizajn s presahom

Michalina Rolnik
7.11.2019, 11:00
miestnosť 206Michalina Rolnik študovala priemyselný design na ASP –Krakov. Pracuje ako grafická dizajnérka so širokospektrálnym presahom. Je laureátkou medzinárodného konkurzu „JASNOWIDZE” 2014 za ilustrácie do knihy Jolanty Nowaczyk pt. “Wieża Babel” rozšírenú o jej autorskú knihu „Zakątki”.(u nás preloženú ako: „Domčeky sveta“) vydané poľským vydavateľstvom Dwie Siostry, ktoré je známe mnohými publikáciami pre deti a mládež. Spolupracovala s Múzeom súčasného umenia vo Varšave a festivalom ArtBoom. Je jedna z desiatich laureátov konkurzu Shillington Education

Vo svojej prednáške vo forme voľného rozprávania pod názvom “Čo by sa stalo, keby sa dal vrátiť čas“, sa venovala vlastnej životnej ceste s hlavným akcentom na štúdium a analýzu ako možno ovplyvniť vývoj osobnosti na základe konkrétnych rozhodnutí.

Foto: Beata Roháčiková, Ema Lančaričová

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.