Peter Barényi - Párty

​Prednáška: 13. február 2019, 10:40
Mgr. et Mgr. art Peter Barényi, ArtD.


Pozývame študentov a študentky Školy dizajnu a verejnosť na autorskú prezentáciu tvorby a diskusiu s vizuálnym umelcom a vedúcim Katedry intermédií VŠVU Petrom Barényim.

STREDA, 13.2.2019, 10:40
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 3. poschodie

Peter Barényi sa vo svojej tvorbe doposiaľ venoval najmä témam ako pamäť, zabúdanie, smrť, vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby, ale aj fenoménom clubbingu, párty a neviazanej zábavy. Zaujímali ho príčiny, povaha, ale aj dôsledky týchto aktivít, a najmä ich prežívanie človekom.

Autor je absolventom Prešovskej univerzity a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium pod vedením prof. Ilony Németh. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a vedúci Katedry intermédií na VŠVU. Svoju tvorbu doposiaľ predstavil na viacerých samostatných i kolektívnych výstavách na Slovensku i v ďalších krajinách Európy. Vyjadruje sa najmä v médiách videa, inštalácie a kresby, pričom často využíva ready-made objekty.

www.peterbarenyi.sk
www.works.io/peter-barenyi

.
.
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
foto-eliska sufliarska
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
  foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko
 foto - jakub cajko
foto - jakub cajko