Marián Laššák - Dizajn s presahom

Prednáška: 6. marec 2019, 11:30
Mgr. art. et Ing. Marián Laššák, ArtD.

​Marián Laššák priblíži prednáškou typ tvorby, ktorý sa pohybuje na hranici medzi voľným umením a dizajnom. Často býva nazývaný konceptuálnym dizajnom, či art dizajnom. Presné definície však neexistujú, tak ako prestáva existovať spomínaná hranica. S istotou však môžeme v tejto súvislosti hovoriť o autorskom dizajne, ktorý si udržuje istú mieru nezávislosti vo vzťahu k priemyslu či spoločenskej objednávke. Namiesto toho prichádza s vlastnými témami, reflektujúcimi úlohy dizajnu smerom k spoločnosti s dôrazom na jej kultúrne, sociálne, či ekologické aspekty.


Marián Laššák je absolventom VŠVU a STU v Bratislave, dizajnér a pedagóg v ateliéri Art dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojej tvorbe sa venuje dizajnu nábytku, realizácii priestorových projektov, tvorbe objektov a inštalácií. Ako dizajnér pôsobil napríklad pre ateliéry Studio Erik Klarenbeek a Studio Muller Van Tol v Amsterdame, ako pedagóg pôsobil okrem VŠVU aj na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Vystavoval na prehliadkach dizajnu a výstavách na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Holandsku, Rakúsku a ďalších krajinách. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Design museum Gent v Belgicku.

> WEB

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.