Eliise Kukk

Eliise Kukk is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018)
Eliise Kukk študovala (vo februári 2018) na Škole dizajnu prostredníctvom programu Erasmus+


Slovenský preklad nižšie ↓


_
ENG

Do you like it here in Slovakia? Have you visited some galleries in Bratislava or some interesting places?

Yes, I liked it! It felt a little familiar in a sense that Tallinn also has sort of the same atmosphere, but of course Tallinn is much smaller. We visited some art galleries in the town. Me and Jaana visited the zoo one morning and there was only like 2 other people walking around in there besides us. All three of us went to photograph the city one night and ended up up near the castle where it overlooks the other side of the bridge and all the city lights looked amazing.

What do you study in Estonia?

My course name is ‘stylist’ (formerly decorator-stylist), even though we do not focus on styling at all, really. We study a mix of painting, drawing, photography, a short course on floristics, calligraphy, typhography, we have some sewing classes, computer graphics etc…

Could you compare School of design in Bratislava and your school in Estonia? What is the difference?

Yes! The school in Bratislava seems so well thought out with the different art departments and there’s a good chance that you’re actually very much studying what you went there to mainly focus on + some minor subjects on the side, or that’s what it seemed like to me. The school is so nicely decorated as well, especially the clothing design floor, it looked really amazing.

Would you recommend a study visit abroad to your friends?

Yes! It really teaches you to value what you have at your own school back home and also what your own school could improve on. Getting mentored by teachers who you’ve never met before is good because most likely, they’ll have a whole other way of thinking than you do and are able to provide valuable advice for your projects. You see new things, learn new techniques, meet new people. It’s a good experience. The only con for being abroad for so long is you slowly start to miss the food back home, but that’s mainly it.


_
SK

Páčilo sa ti na Slovensku? Navštívila si v počas svojho študijného pobytu v Bratislave okrem školy aj nejaké galérie alebo iné zaujímavé miesta?

Áno, páčilo sa mi tu! V istom zmysle to tu bolo podobné ako v Tallinne, obe mestá majú podobnú atmosféru, aj keď Tallinn je oveľa menší. Navštívili sme niektoré galérii v meste, ja a kamarátka Jaana sme tiež navštívili zoologickú záhradu, kde okrem nás v tom čase boli len asi dvaja ďalší ľudia. S ďalšími dvoma kamarátkami z Estónska sme sa jeden večer vybrali fotografovať mesto a skončili sme na hrade, odkiaľ bol vynikajúci výhľad na nočné svetlá mesta na oboch stranách Dunaja. Bolo to úžasné.

Čo študuješ na svojej škole v Estónsku?

Názov odboru je “decorator-stylist”, no skutočným obsahom odboru je mix maľby, kresby, fotografie, kaligrafie, typografie, počítačovej grafiky ale aj šitia.

Mohla by si porovnať Školu dizajnu v Bratislave a Kuresaare Ametikool, svoju školu v Estónsku?

V Škole dizajnu v Bratislave sú veľmi dobre premyslené zamerania odborov, takže študent má možnosť vybrať si a študovať presne to, čo ho zaujíma. Páčilo sa mi tiež, ako je škola zariadená, najmä na poschodí, kde je odevný a textilný dizajn to bolo naozaj pekné.

Odporučila by si štúdium v zahraničí svojim známym?


Jasné! Pomohlo mi to uvedomiť si, čo mám rada na svojej škole doma, a zároveň, v čom by sa moja škola mohla zlepšiť. Spoznať
učiteľov, s ktorými ste sa nikdy predtým nestretli, je tiež skvelé, pretože väčšinou je ich spôsob uvažovania a vyučovania iný ako poznáte, vďaka čomu môžete získať nové cenné rady a pohľady. Vidíte nové veci, učíte sa nové techniky, stretávate sa s novými ľuďmi. Je to dobrá skúsenosť. Jediným negatívom študijného pobytu v zahraničí je, že po čase vám začne chýbať domáce jedlo, ale to je tak asi všetko.

.
.
.
.