Miroslava Bohovičová

- študentka grafického dizajnu 2014 - 2018

_
Na Škole dizajnu študuješ grafický dizajn, v tomto roku maturuješ. Nedávno ťa prijali na Katedru maliarstva VŠVU. Chcela si vždy študovať maľbu, alebo si uvažovala napríklad aj o grafickom dizajne? Kedy si sa definitívne rozhodla pre tento odbor?

Maľovanie bolo pre mňa už od malička médiom, prostredníctvom ktorého som vyjadrovala svoje pocity a myšlienky. O štúdiu maľby na VŠVU som ale začala rozmýšľať až na Škole dizajnu. Popri maľbe som sa však venovala aj grafike, o ktorej štúdiu na VŠVU som tiež uvažovala. Prihlášky som poslala na obe katedry. Až po oboch prijímacích konaniach som si uvedomila, že by som radšej študovala na Katedre maliarstva. Bol mi sympatický prístupu pedagógov, ale hlavne som si uvedomila, že maľbou sa mi lepšie vyjadrujú svoje myšlienky a realizujú nápady. V grafike by som však chcela určite pokračovať a počas štúdia na VŠVU popri maľbe rozvíjať a využívať aj grafické techniky. Štúdium na grafike na Škole dizajnu mi ukázalo možnosti experimentovania s rôznymi technikami nie len v rámci grafického dizajnu, ale aj v maľbe, a tiež pri uvažovaní nad námetmi diel. K mojej motivácii a inšpirácii pri maľbe vlastných obrazov, ktoré som prezentovala v portfóliu na Katedre maliarstva, prispeli aj výstavy v Galérii Sumec, ktorá sídli v budove Školy dizajnu a školské výlety či exkurzie. To, čo som zažila a skúsenosti ktoré som získala na Škole dizajnu, určite využijem aj v ďalšom štúdiu na VŠVU.

Koľko ľudí okrem teba prijali na maľbu?

Spolu bolo prijatých 9 uchádzačov. Prijímacie konanie bolo trojdňové. Prvý deň pozostával z testu prehľadu v kultúre a dvoch zadaní. Druhý deň bol na ateliéroch vyvesený oznam s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky na postup do druhého kola. V druhom kole boli taktiež dve zadania a pohovor o portfóliu, pri ktorom sa uchádzačov komisia pýtala nie len na vlastné práce, ale napríklad aj na to, akú hudbu počúvame, akí sú naši obľúbení umelci, aké výstavy nás zaujali. Zadania boli každý deň iné, napríklad: Namaľuj obraz, Namaľujte obraz za použitia čistej farby a línie, Zostavte a namaľujte zátišie, Inšpirácia vybranou prácou z portfólia. Bolo to náročné a vyčerpávajúce, ale popri riešní zadania čas plynul a v tvorivom zápale si to človek aj celkom užil.

Máš obľúbených slovenských maliarov a maliarky?

Medzi mojich obľúbených slovenských maliarov patrí Koloman Sokol a Zoltán Palugyay. Grafiky a diela Kolomana Sokola majú v sebe silný emotívny náboj, ktorý na mňa intenzívne pôsobí a priťahuje ma. Aj tematika jeho prác je pre mňa zaujímavá a podnetná pre uvažovanie o rôznych sociálnych otázkach. Rukopis Zoltána Palugyaya mi zase pripomína rukopis obľúbeného nórskeho maliara a grafika. U Evy Hnatovej je mi sympatické prepojenie grafiky a maľby, jej námety a ich celkové spracovanie.

Ako hodnotíš po štyroch rokoch svoje rozhodnutie študovať na Škole dizajnu? Splnili sa tvoje očakávania? Bola si spokojná s prístupom pedagógov? Odporučila by si štúdium na Škole dizajnu svojim známym?

Po štyroch rokoch štúdia na Škole dizajnu môžem povedať, že rozhodnutie študovať na nej neľutujem. Vyskúšala a dozvedela som sa na nej veľa nových vecí aj mimo grafického dizajnu, spoznala som zaujímavých ľudí. Pri nástupe som nemala konkrétne očakávania, ale bola som príjemne prekvapená prístupom pedagógov, ktorí boli vždy ochotní pomôcť a poradiť. Na Škole dizajnu ma asi najviac teší možnosť experimentovať a otvorenosť pedagógov voči našim nápadom, dokonca aj takým, ktoré nemusia na prvý pohľad vyzerať veľkolepo, ale je v nich skrytý potenciál. Štúdium na Škole dizajnu by som svojim známym určite odporučila, teraz ešte viac ako na začiatku, aj kvôli novšiemu vybaveniu a možnostiam, ktoré škola nadobudla v priebehu rokov.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.