CHCEM ÍSŤ NA ŠKOLU DIZAJNU. MÁM ŠANCU NA PRIJATIE?

*


Do 1. ročníka stredoškolského maturitného štúdia na Škole dizajnu sa môžu prihlásiť všetci žiaci a žiačky 9. ročníka základnej školy, ale aj kvarty osemročných gymnázií.
Prijímacia skúška pozostáva iba z talentovej skúšky, ktorou sa overuje nadanie a kreativita. Žiadne testy zo slovenského jazyka, alebo iných predmetov nie sú súčasťou prijímačiek.

V prijímacom konaní si všímame aj výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ, nie je to však rozhodujúce kritérium. Horšia známka z fyziky určite nebude dôvodom, kvôli ktorému by sme niekoho neprijali, aj keď oceňujeme dobrý všeobecný prehľad. Zaujíma nás však hlavne talent a chuť tvoriť.

Šancu na prijatie majú všetci. Vôbec nevadí, ak uchádzač alebo uchádzačka nikdy nenavštevovali základnú umeleckú školu alebo výtvarné kurzy. Zo skúseností vieme, že výborná kresba často vznikne aj na zadnej strane zošita matematiky, nie len na výkrese na výtvarnom krúžku.

Nečakáme, že sa k nám prihlásia iba dokonalí kresliari, animátorky, grafici, alebo fotografky. Snažíme sa odhaliť, kto má potenciál. Naša škola je tu na to, aby študentom a študentkám pomohla odhaliť a rozvíjať to, v čom môžu byť naozaj dobrí a naučila ich zlepšiť sa v tom, v čom sú neistí.

Vieme, že každý je lepší v niečom inom. Niekto lepšie kreslí, iný má lepšiu fantáziu. Snažíme sa nájsť a oceniť to, čo vám ide dobre.


PRIHLÁSTE SA, MÁTE ŠANCU!
>>> POZRITE SI VIDEOPROFILY ODBOROV

>>> VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NAŠE AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ>>> PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCHINFO O ŠTÚDIU: Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114


ADRESA: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava