Fúzia nie je ilúzia. Erasmus+ projekt Školy dizajnu

25. 8. 2021


Názov Erasmus+ projektu: Fúzia nie je ilúzia / Fusion is not an illusion
Zahraničný partner: Liceo artistico statale Umberto Boccioni

Odbor:
Grafický dizajn

Počet študentov/-iek:
18 (3 študijné pobyty po 6 študentiek/-ov + pedagóg)

Výberove konanie účastníkov/-čok mobility:
september 2021

Študijné pobyty v Miláne:
od októbra 2021

>>> VIDEO: Naše študentky a študenti na študijnom pobyte Erasmus+ v Miláne v roku 2021>
V Škole dizajnu sa snažíme ešte viac zatraktívniť a skvalitniť jednotlivé študijné odbory a obohatiť vzdelávanie o nové rozmery – trvalo udržateľný rozvoj, vzťah k životnému prostrediu a možnosti práce s prírodným a recyklovaným materiálom. Pripravili sme preto Erasmus+ projekt medzinárodnej mobility Fúzia nie je ilúzia. Naše študentky/-ti grafického dizajnu si vďaka študijnému pobytu v zahraničí rozšíria svoje vedomosti a zručnosti v práci s ekologickými materiálmi a možnosťami ekologickej produkcie.

>
Nadviazali sme spoluprácu s umeleckou školou LICEO ARTISTICO STATALE UMBERTO BOCCIONI v talianskom Miláne, kde budú môcť naše študentky a študenti vycestovať na tri vzdelávacie tvorivé pobyty v rámci Erasmus+ projektu Fusion is not an illusion, ktorého cieľom je uplatňovanie ekologického uvažovania v grafickom dizajne. Aké ekologické materiály môžeme v grafickom dizajne použiť? Aké spôsoby ekologickej tlače môžeme využiť? Čo všetko sa dá takýmto spôsobom potlačiť a vyrobiť? To všetko sú otázky, na ktoré majú žiaci zodpovedať pri realizácii výstupu mobility. Cieľom mobility žiakov z odboru Grafický dizajn je získať teoretické a praktické skúsenosti z oblasti ekologickej tlače a ekologických materiálov a využiť ich v praxi, naučiť sa produkovať kvalitné a prírodu nezaťažujúce návrhy a realizácie.

>
Mobility sa zúčastní popri 18 študentoch/-kách aj sprevádzajúci učiteľ, odborník na grafický dizajn, ktorého úlohou bude pripraviť metodický materiál pre zaradenie práce s ekologickými materiálmi a ekologickou tlačou do pedagogickej dokumentácie Školy dizajnu.

>>> VIAC O NAŠICH ERASMUS+ PROJEKTOCH

Študijný pobyt Erasmus+ Miláno 2021, Škola dizajnu