NAŠE AKTIVITY

ŠKOLA NEMÔŽE BYŤ LEN O SEDENÍ V LAVICI A PASÍVNOM PRIJÍMANÍ INFORMÁCIÍ.Študenti a študentky Školy dizajnu počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).

>>> spolupracujeme so zahraničnými školami (Estónsko, Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, Česko), organizujeme plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+, zahraničné exkurzie (Viedeň, Benátky, Londýn, Praha, Brno, Budapešť), podporujeme študentov v účasti na medzinárodných súťažiach, vystavujeme na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia


>>> spolupracujeme so zamestnávateľmi, zabezpečujeme pre všetkých študentov odbornú prax už počas štúdia, punúkame im pracovné stáže a možnosť priamej účasti na reálnych zákazkách pre rôznych klientov, navštevujeme zamestnávateľov z oblasti kreatívneho priemyslu. Našimi partnermi sú napríklad IKEA, Tatra Banka, Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská agentúra životného prostredia, For PR, Colonnade, Wine Lovers Club, Antalis, Tau Chem)


>>> pravidelne pre študentov organizujeme diskusie, prezentácie a workshopy s úspešnými domácimi a zahraničnými odborníkmi, dizajnérmi a umelcami


>>> navštevujeme galérie, múzeá, ateliéry výtvarníkov, umelecké festivaly


>>> máme vlastnú galériu súčasného umenia priamo v budove školy


>>> organizujeme študentské výstavy, premietania, módne prehliadky


>>> podporujeme aj mimoškolské študentské projekty a prezentácie


>>> publikujeme školský časopis, určený na prezentáciu študentov, na ktorého tvorbe sa môžu sami podieľať a učiť sa ako funguje printové médium od redakcie po tlač
>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU