ŠKOLA DIZAJNU - NAŠE AKTIVITY

ŠKOLA NEMÔŽE BYŤ O SEDENÍ V LAVICI A PASÍVNOM PRIJÍMANÍ INFORMÁCIÍ.Študenti a študentky Školy dizajnu počas 4 rokov absolvujú TVORIVÝ PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY, KŽDOROČNÚ ODBORNÚ PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


>>> spolupracujeme so zahraničnými školami (Estónsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Slovinsko, Česko), organizujeme plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+, zahraničné exkurzie (Viedeň, Benátky, Londýn, Praha, Brno, Budapešť), podporujeme študentov a študentky v účasti na medzinárodných súťažiach, vystavujeme na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia


>>> spolupracujeme so zamestnávateľmi, zabezpečujeme pre všetkých študentov a študentky odbornú prax už počas štúdia, ponúkame im možnosť priamej účasti na reálnych zákazkách pre rôznych klientov, navštevujeme zamestnávateľov z oblasti kreatívneho priemyslu. Našimi partnermi sú napríklad IKEA, Tatra Banka, Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská agentúra životného prostredia, For PR, Colonnade, Wine Lovers Club, Antalis, Tau Chem)


>>> pravidelne pre študentov a študentky organizujeme diskusie, prezentácie a workshopy s úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti dizajnu, umenia, vedy, kultúry, kreatívneho priemyslu alebo biznisu


>>> navštevujeme galérie, múzeá, ateliéry a umelecké festivaly


>>> máme vlastnú galériu súčasného umenia priamo v budove školy


>>> organizujeme študentské výstavy, premietania, módne prehliadky


>>> podporujeme aj mimoškolské študentské projekty a prezentácie


>>> publikujeme školský časopis, určený na prezentáciu študentov a študentiek, na ktorého tvorbe sa môžu sami podieľať a učiť sa ako funguje printové médium od redakcie po tlač
>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU