Prečo študovať na Škole dizajnu? / Pedagógovia sú profesionáli z praxe

NÁŠ PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV TVORIA PROFESIONÁLKY A PROFESIONÁLI Z OBLASTI DIZAJNU, UMENIA A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU. VŽDY SA SNAŽIA ŠTUDENTKY A ŠTUDENTOV VIESŤ K NAJLEPŠÍM MOŽNÝM VÝSLEDKOM, REŠPEKTUJÚ A ROZVÍJAJÚ ICH ZÁUJMY, TALENT A ODBORNÉ PREFERENCIE, VEDÚ ICH K NACHÁDZANIU VLASTNÝCH TVORIVÝCH CIEST, SEBASPOZNÁVANIU A SEBAREFLEXI.

Vedúci a vedúce odborov:
Mgr. Michal Mečár, grafický dizajn
Mgr. art. Jana Kirschnerová, fotografický dizajn
Mgr. Marianna Kajabová, PhD., odevný dizajn
Mgr. art. Martin Snopek, ArtD., animovaná tvorba
Mgr. art. Lukáš Šafář, obrazová a zvuková tvorba
Mgr. art. Peter Ilčík, priemyselný dizajn
Ing. Lenka Kurjanová, dizajn interiéru
Mgr. art. Tomáš Vicen, grafický a priestorový dizajn>>> PEDAGOGOGICKÝ KOLEKTÍV

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Michal Mečár
Michal Mečár
Jana Kirschnerová
Jana Kirschnerová
Marianna Kajabová
Marianna Kajabová
Martin Snopek
Martin Snopek
Lukáš Šafář
Lukáš Šafář
Peter Ilčík
Peter Ilčík
Lenka Kurjanová
Lenka Kurjanová
Tomáš Vicen
Tomáš Vicen