NAŠI PEDAGÓGOVIA

Naši pedagógovia sú profesionáli z praxe a inšpiratívni ľudia, ktorí pôsobia ako aktívni umelci a dizajnéri. Vždy sa snažia študenta viesť k najlepším možným výsledkom, pričom rešpektujú a rozvíjajú záujmy, špecifický talent a odborné preferencie každého študenta.

Pedagógovia majú prehľad a skúsenosti s rôznymi umeleckými a dizajnérskymi disciplínami, formami, aktivitami a spôsobmi uvažovania. V procese štúdia a tvorby vedú študentov k nachádzaniu vlastných tvorivých ciest, ktorých súčasťou je sebaspoznávanie a sebareflexia.>>> NAŠI PEDAGÓGOVIA
>>> NAŠE AKTIVITY

>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM