ŠKOLA DIZAJNU - NAŠI PEDAGÓGOVIA

Náš pedagogický kolektív tvoria ľudia z praxe, profesionálky a profesionáli z oblasti dizajnu a umenia. Vždy sa snažia študentky a študentov viesť k najlepším možným výsledkom, pričom rešpektujú a rozvíjajú ich záujmy, špecifický talent a odborné preferencie.

Naši učitelia a učiteľky majú prehľad a skúsenosti s rôznymi umeleckými a dizajnérskymi disciplínami, formami a spôsobmi uvažovania. V procese štúdia a tvorby vedú študentov a študentky k nachádzaniu vlastných tvorivých ciest, ktorých súčasťou je sebaspoznávanie a sebareflexia.>>> PEDAGOGOGICKÝ KOLEKTÍV
>>> NAŠE AKTIVITY

>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM