PRAX V IKEA: Pohľad študenta Dávida Goffu

Škola dizajnu spolupracuje so spoločnosťou IKEA Bratislava, v ktorej naši študenti a študentky interiérového dizajnu stážujú pod vedením odborníkov a odborníčok z IKEA a vedúcej odboru Interiérový dizajn na Škole dizajnu Kataríny Michalkovej.

​Prečítajte si názor Dávida Goffu, študenta interiérového dizajnu, na prax v IKEA >>>

Keď nám škola oznámila, že máme možnosť absolvovať prax – pracovnú stáž v IKEA, nedokázal som si predstaviť, ako by to všetko
prebiehalo. Spolupráca s takou veľkou firmou bola pre nás doposiaľ nepredstaviteľná.

Hneď na začiatku ma však milo prekvapila komunikácia s dizajnérskym oddelením IKEA, kde prax prebiehala. Jasne formulovali požiadavky, zároveň nám vedeli vždy poradiť a usmerniť nás v navrhovaní. Napriek tomu, že sme ešte stále študenti, s dôverou sme dostali možnosť navrhnúť reálny samostatný priestor – roomset.

Počas praxe som sa naučil lepšie chápať materiály a rôzne dizajnérske štýly, pochopil som základy marketingu a psychológie i to, ako sa to odráža v navrhovaní interiérového dizajnéra. Boli to skúsenosti, s ktorými sa študent ani väčšina ľudí bežne nestretne.

Pri práci na zadaniach som mal občas pocit, že bol na nás vyvíjaný možno až priveľký tlak, niekedy sme museli prerobiť veci, ktoré sme považovali za hotové. Ale aj to je pre mňa nakoniec skúsenosť, ktorá ma posunula vpred. Spoluprácu by som zhrnul ako veľmi produktívnu a zaujímavú. Získali sme skúsenosti, ktoré len tak hocikto počas štúdia nenadobudne, čo je výhoda, pretože budeme lepšie pripravení na reálnu prácu interiérového dizajnéra.

Škole dizajnu, ale najmä vedeniu a dizajnovému tímu IKEA by som rád vyjadril vďaku za túto možnosť a trpezlivosť, ktorú nám venovali.

David Goffa

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.