PRAX V IKEA: Pohľad študenta Filipa Huraja

Cieľom spolupráce v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy na Škole dizajnu je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov školy s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Naši interiéroví dizajnéri a dizajnérky v školskom roku 2018/2019 absolvovali pracovnú stáž v IKEA.


Reálna skúsenosť s navrhovaním pre klienta a s celým procesom tvorby od dispozície až po najmenšie detaily bola nenahraditeľná.
Za veľký prínos považujem aj finálnu realizáciu celého roomsetu a job kiosku na Profesia days 2019. Podnetné boli aj školenia a konzultácie s dizajnérmi pracujúcimi v IKEA, takže všetky nové informácie a rady sme mohli aplikovať aj pri navrhovaní.

Obmedzením však boli pravidlá, ktoré sme
museli dodržiavať a neustály zreteľ na zákazníka, na čo zatiaľ nie som zvyknutý. So svojimi návrhmi som ale spokojný, tešilo ma, keď som videl, že po každej strávenej hodine na týchto projektoch sa to vždy posunulo k lepšiemu.”

Filip Huraj, študent interiérového dizajnu

.
.
.
.
.
.
.
.