PRAX V IKEA: Pohľad študentky Alexandry Mészárosovej

Spoluprácu s firmou IKEA vnímame ako výborný štartovací mostík pre našich študentov a študentky v ich blížiacom sa uplatnení na trhu práce. Počas takmer tri štvrte ročného trvania praxe/výučby a tvorby priamo v priestoroch IKEA a za výdatnej podpory členov tímu interiérového dizajnu IKEA, majú študentky a študenti možnosť získať mnoho cenných skúseností priamo v reálnom procese navrhovania.


Alexandra Mészárosová o praxi v IKEA

Nenahraditeľné skúsenosti, tímová spolupráca, práca na reálnom projekte – to je len pár pozitívnych vecí, s ktorými som sa v rámci školskej praxe v IKEA stretla. Na druhej strane ma zaskočilo zistenie, že to nie je také ľahké, ako som si predstavovala a že sú rôzne požiadavky, ktorým sa treba v práci pre veľkú spoločnosť prispôsobiť. Ale aj toto bola dobrá skúsenosť. Predpokladám, že taký bude i reálny život a práca po škole. Bola som zvyknutá, že v škole máme popri praktických veciach aj väčší priestor na umelecké vyjadrenie sa. Počas pracovnej stáže na to priestor nebol. Pri riešení zadania, ktoré sme dostali, zohrával veľkú úlohu aj marketing či štatistiky predaja, boli to dôležité vodiace prvky i pri navrhovaní. Subjektívny umelecký názor bol síce trochu v úzadí, ale naučila som sa uvažovať pragmatickejšie a praktickejšie.

Najpodstatnejšie, čo som si z celej praxe odniesla, je uvedomenie si, že všetko je v detailoch. Ak chcem navrhnúť interiér, ktorý stopercentne spĺňa zadanie klienta či zamestnávateľa, musím si dávať pozor na každý detail. V porovnaní so svojimi prvými návrhmi sa mi zdá výsledok mojej pracovnej stáže dobrý, so svojou prácou som spokojná. Teší ma, keď vidím, ako sa môj návrh počas týždňov strávených v IKEA posunul, ako som sa zlepšila.

.
.
.
.
.
.