PRAX V IKEA: Pohľad študentky Elvíry Bakovej

Počas takmer tri štvrte ročného trvania praxe/výučby a tvorby priamo v priestoroch IKEA a za výdatnej podpory členov tímu interiérového dizajnu IKEA, majú študentky a študenti možnosť získať mnoho cenných skúseností priamo v reálnom procese navrhovania.

Prečítajte si názor Elvíry Bakovej, študentky interiérového dizajnu:

​Na začiatku praxe v IKEA som bola som nadšená, že budem súčasťou takej veľkej firmy a uvidím jej chod. Bola som milo prekvapená pozitívnym prístupom ľudí z IKEA k nám študentom a študentkám. Priblížili nám podstatu firmy, jej priority a usmernili nás v našich návrhoch. Mali sme na starosti dva projekty. Páčilo sa mi, že každý z nás si mohol urobiť vlastný návrh, keďže všetci vnímame interiér iným spôsobom. Možnosť pracovnej stáže v IKEA mi veľa dala. Čím viac človek trénuje, tým viac ho to totiž formuje a posúva vpred.


Istým obmedzením bolo pracovať len so sortimentom firmy, zároveň to však bola dobrá skúsenosť v tom, že som sa naučila pohybovať v zadávateľom ohraničenom priestore a pri navrhovaní premýšľať proklientsky. Prácou v IKEA moje interiérové “očko” získalo nový pohľad na prácu v tomto odbore, čo ma teší.

.
.
.
.