Rozhovor s Daliborom Bačom, umelcom a zriaďovateľom Školy dizajnu

8.6.2021

Prečítajte si rozhovor s Daliborom Bačom, zriaďovateľom Školy dizajnu, o jeho výstave Za kulisou v Galerii moderního umění v Hradci Králové, o jeho tvorbe, aktuálnych projektoch, zmysle umeleckého vzdelávania či mediálnych obrazoch umelca.


”​Tak ako väčšina výtvarnej scény pôsobí vo vzdelávaní, je to aj môj prípad a považujem to za jedinú zmysluplnú činnosť popri výtvarnej praxi. Na všetkých úrovniach vzdelávania sa stretneme s výtvarnou praxou, verím v potenciál vzdelávania v oblasti umenia, keďže skúsenosť s kreatívnym riešením či interpretačnou zručnosťou je uplatniteľná v akejkoľvek praxi.”

Dalibor Bača v rozhovore s Maxom Ščurom pre kultúrny dvojtýždenník A2

—-
www.daliborbaca.com

Dalibor Bača. Foto – Miroslav Podhrázský
Dalibor Bača. Foto – Miroslav Podhrázský